Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6973 617e
Reposted fromMrSatan MrSatan viawrazliwa wrazliwa
5500 4e5c
Reposted frompesy pesy viabookart bookart
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Ja sobie poczytam, bo życie jest krótkie.
— Carlos Ruiz Zafón – Gra anioła
Reposted fromsaphirka saphirka viawerterowska werterowska
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaxvcth xvcth
4010 c112
Reposted fromlenka024 lenka024 viaxvcth xvcth
7350 e159 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxvcth xvcth
8976 3722
Reposted fromflesz flesz viaburdel burdel
Nie boję się wilka,
tabletek,
śmierci,
czterdziestu rodzajów pustej ciemności.
Boje się przywyknąć.
— Tadeusz Różycki
Reposted fromte-quiero te-quiero viaburdel burdel
3308 999f
Reposted fromchujowojakzawsze chujowojakzawsze viagoby goby
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viagoby goby
5271 c1e8
Reposted fromdeadwolf deadwolf vialetshavesex letshavesex
chcę z Tobą wszystko
— tak myślę, gdy patrzę na Ciebie
Reposted fromkatastrofo katastrofo viamyteatime myteatime
6876 c7a7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaskins skins
(..) wszystko, co mam jest w nim zakochane
— Edward Stachura
BOHATER WERTEROWSKI - nadwrażliwy samotnik skłócony ze światem. Marzyciel, przeżywający zawód miłosny, prowadzący do samobójstwa. 
— romantyzm moją epoką ...
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
Ale ja wcale nie jestem psychopatą!
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viamyteatime myteatime
Reposted fromshakeme shakeme viamyteatime myteatime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl