Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1540 5ee3
Reposted fromcountingme countingme viaCuukierek Cuukierek
6417 8a4b 500
Reposted fromjustadream justadream viawrazliwa wrazliwa
2006 d6ce
Reposted frommescaline mescaline viawrazliwa wrazliwa
4709 8573 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
4846 cda2 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaiblameyou iblameyou
Taki żal przetrąca ci kręgosłup. Żyjesz dalej, ale już się nie prostujesz. Uśmiechasz się, ale nigdy oczyma.
— H. Coben
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viainsanedreamer insanedreamer
6401 b232
Reposted fromMrSatan MrSatan viainsanedreamer insanedreamer
Grzegorz nie pił dlatego, że był smutny. Nawet kiedy zdawał się wesoły, co zdarzało się rzadko, bo cierpiał na melancholię, nie pił dla rozweselenia. Pił, bo wszystkie rzeczy, także alkohol, zgłębiał gruntownie.
— Günter Grass, Blaszany Bębenek; dobre wytłumaczenie
"Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze."
— Bukowski
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
Reposted fromweheartit weheartit viazabka zabka
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viaiblameyou iblameyou
2216 cb4e
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
2225 dc36
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamyteatime myteatime
5023 81ff
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyteatime myteatime
Musisz pomyśleć o czymś cudownym. A takie myśli uniosą Cię same w powietrzu.
— Piotruś Pan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
4641 6353 500
8663 ea9e
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl